Marcela i Krzysztof

Miejsce ślubu: Ojcowie Bernardyni Rzeszów

Miejsce przyjęcia: Hotel Rzeszów

Zdjęcia: Adam Witek

Film: Spark Wedding Films